Gevestigde ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en verkeert u in financiële problemen? Dan kunt u een periodieke uitkering aanvragen, of een lening.

Periodieke uitkering

Komt uw inkomen onder bijstandniveau? Dan kunt u een uitkering krijgen die uw inkomen aanvult tot dat niveau. U krijgt zo’n aanvulling eerst maximaal twaalf maanden. Daarna kan de Gemeente de uitkering verlengen met nog eens twaalf maanden. De uitkering is een renteloze lening. Na het stoppen van de uitkering bepaalt de gemeente of u de lening deels of helemaal moet terugbetalen.

Lening

Als u een levensvatbaar bedrijf heeft, en u heeft tijdelijk bedrijfskapitaal nodig, dan kunt u via de Bbz een rentedragende lening aanvragen. Maximaal € 178.019 (per 1 januari 2009). U moet de lening in tien jaar terugbetalen. Als uw inkomen twee jaar na de lening heel laag is, kan de Sociale Dienst van de Gemeente besluiten dat u de lening niet helemaal hoeft terug te betalen. U kunt de Sociale Dienst ook vragen om een deel van de lening uit te betalen als uitkering.

Voorwaarden Bbz-uitkering

Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Ook moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u werkt al anderhalf jaar of langer als zelfstandige
  • u heeft geen andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld een werkende partner)
  • hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk.

Bbz-uitkering voor gevestigde ondernemers aanvragen

Neem contact op met het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek in Hilversum. U kunt op werkdagen bellen naar 14 035. Mailen kan ook, naar zelfstandigenloket@hilversum.nl
Bezoekadres: gebouw van het Sociaal Plein / Werkplein Gooi-Zuid (UWV) aan de Wilhelminastraat 1-19, naast het Centraal Station.