Startende ondernemers

Als startende ondernemer kunt u een periodieke uitkering aanvragen, of een lening, of een vergoeding van begeleidingskosten. Ook als u al een bijstandsuitkering ontvangt, en van plan bent om een eigen bedrijf te beginnen, kunt u een beroep doen op de Bbz.

Periodieke uitkering

U kunt maximaal 36 maanden zo’n periodieke uitkering krijgen. Met de uitkering kunt u de investeringen doen die nodig zijn om uw bedrijf op te starten. De uitkering is een renteloze lening. Na het stoppen van de uitkering bepaalt de gemeente of u de lening deels of helemaal moet terugbetalen.

Lening

U kunt ook een rentedragende lening aanvragen. Maximaal € 32.774 (per 1 januari 2009). De lening kunt u gebruiken als bedrijfskapitaal.

Vergoeding begeleidingskosten

U kunt zich bij het starten van uw bedrijf laten begeleiden door een deskundige. Ook als u uw ondernemingsplan nog moet schrijven kunt u zich hierbij laten begeleiden. De Gemeente vergoedt de kosten voor deze deskundigen gedurende het eerste jaar na de start van de onderneming.

Voorwaarden Bbz-uitkering

Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Ook moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet aan eventuele vestigingseisen voldoen.
  • u moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn. Dit is gelijk aan gemiddeld 23,5 uur per week.
  • hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk.

Bbz-uitkering voor starters aanvragen

Neem contact op met het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek in Hilversum. U kunt op werkdagen bellen naar 14 035. Mailen kan ook, naar zelfstandigenloket@hilversum.nl
Bezoekadres: gebouw van het Sociaal Plein / Werkplein Gooi-Zuid (UWV) aan de Wilhelminastraat 1-19, naast het Centraal Station.