Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collectevergunning

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen.

Bekijk eerst het collecteplan

De gemeente hanteert een collecteplan, zodat enige spreiding in de collecte-activiteiten plaatsvindt. Dit kan betekenen dat u in bepaalde maanden niet kunt collecteren. Bekijk vooraf bij de gemeente het collecteplan en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Aanvragen

Neem contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie om een collectevergunning aan te vragen. En of om collectebussen te lenen. Dit kan via telefoonnummer 14 035.

Beoordeling aanvraag

U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan.