Reclameborden en spandoeken

In Blaricum zijn verschillende manieren om reclame te maken in de openbare ruimte. Wilt u een spandoek ophangen, publicatiebord of andere borden op de weg plaatsen dan heeft u op basis van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning nodig.

Driehoeksborden

Driehoeksborden zijn borden die maximaal twee weken langs de weg staan, vaak rond een lantaarnpaal of een boom. Driehoeksborden zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld evenementen of culturele activiteiten in de regio.

Reclame-uitingen aan een gebouw zoals een bord of een doek

Indien u langs de weg aan een pand een bord, doek of een andere reclame-uiting wilt ophangen heeft u ook een APV vergunning nodig. In bepaalde gevallen is geen vergunning nodig zoals borden bij een bouwplaats of een bord waarop staat welk bedrijf in het pand is gevestigd. In dat laatste geval is het bord niet groter dan 0,5m2. Bij het verlenen van de vergunning wordt onder meer gekeken of de reclame voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Reclame-uitingen aan een gebouw waarvoor een bouwvergunning nodig is

Wanneer de reclame-uiting een “constructie van enige omvang” is dan heeft u een bouwvergunning nodig. Hierbij kunt u denken aan een lichtbak, een grote banier of een andere constructie waar de reclame op staat. Bij de bouwvergunning wordt onder meer gekeken of de reclame voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Voorwaarden

De gemeente kan de vergunning weigeren indien

  • Het gevaar oplevert voor de veiligheid.
  • Het spandoek of publicatiebord de bruikbaarheid van de weg of het beheer en onderhoud belemmert.
  • Er sprake is van overlast voor de omgeving.
  • Het spandoek of publicatiebord de kwaliteit van de openbare ruimte vermindert

Meenemen

Verklaring over
  • De plaats van het spandoek.
  • De periode waarin u het spandoek ophangt.
  • De grootte en het opschrift van het spandoek (foto).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen & Handhaving, team Vergunningen via het nummer 14 035.