Standplaatsvergunning

U kunt een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of een andere verkoopwagen. Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

Voorwaarden

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

  • De openbare orde.
  • Het voorkomen of beperken van overlast.
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
  • De verkeersveiligheid.
  • De doelen van een bestemmingsplan.

Lees ook de Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van standplaatsvergunningen in Blaricum

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen & Handhaving, team Vergunningen via het nummer 14 035.