Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Ruimtelijke plannen

De gemeente stelt een ruimtelijk beleid op voor haar hele grondgebied. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt. De belangrijkste zijn de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Hiermee geeft de gemeente aan hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. En wat er eventueel op die gronden gebouwd of aangelegd mag worden.

Structuurvisie

De visie beschrijft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Het centrumgebied in het dorp is immers heel anders dan het agrarische gebied. De meeste structuurvisies zijn digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl
De wat oudere plannen zijn beschikbaar als pdf-bestanden. Of moeten in sommige gevallen nog in gedrukte versie bij de gemeente worden opgevraagd.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een belangrijk gemeentelijk instrument. Het geeft aan of en hoe in een bepaald gebied mag worden gebouwd. En wat de functie van dat gebied of gebouw mag zijn. De meeste bestemmingsplannen in Blaricum zijn digitaal beschikbaar. U kunt ze bekijken op de interactieve kaart van ruimtelijkeplannen.nl

Het volledige bestemmingsplan Dorp is nog niet beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl en kunt u op deze webpagina inzien.

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan geeft aan wat de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van een bepaald gebied zou moeten zijn. Meestal gaat het om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Na vaststelling van een beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad vormt het plan onderdeel van de Welstandsnota. Het in te dienen bouwplan kan dan voor de locatie getoetst worden.