Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf? Kijk dan eerst in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier staan alle geregistreerde kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De GGD controleert minimaal 1 keer per jaar elke voorziening voor kinderopvang uit het register of het voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De controleverslagen zijn openbaar en kunt u vinden in het genoemde register. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie.

Kinderopvangregister

In het Kinderopvangregisterziet u specifiek de gegevens van Blaricum.
 

Kinderopvangtoeslag

U kunt een financiële bijdrage bij de Belastingdienst aanvragen wanneer uw gekozen kinderopvang in het register geregistreerd staat en aan andere voorwaarden voldoet. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

Voor opvang tussen de middag op scholen komt u niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Opvang door opvangouders mag alleen als ze via een gastouderbureau werken en in het register geregistreerd staan. Meer informatie hierover vindt u op de website van rijksoverheid
 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U betaalt altijd eerst zelf de rekening aan het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang. Daarna kunt u een deel van de kosten terugvragen. Hoe dat precies gaat, staat op de website van de Belastingdienst/toeslagen. Bij de aanvraag moet u een uittreksel van het Kinderopvangregister voegen. Dit uittreksel vraagt u aan bij de cluster Welzijn, Onderwijs en Sport. Kinderopvangtoeslag aanvragen
 

Elke Peuter een Kans

Bij de kinderopvang worden peuters doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling. De BEL-gemeenten vinden dan ook dat alle peuters een plek op de opvang verdienen. Daarom hebben de gemeenten en de gezamenlijke kinderopvangorganisaties in deze gemeenten een plan ontwikkeld om opvang voor alle 2 en 3-jarigen voor ouders financieel aantrekkelijk te maken. Het plan ‘Elke PEUTER een KANS’ biedt betaalbare kinderopvang zodat alle peuters hier gebruik van kunnen maken.

Het plan ziet er als volgt uit

  1. Ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag maken aanspraak op deze rijksregeling. Het kinderdagverblijf kan u hierbij ondersteunen.
  2. Ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een aangepast tarief. Het kinderdagverblijf kan u hierbij ondersteunen.
  3. Alle ouders/verzorgers van een peuter met een indicatie voor en vroegschoolse educatie (VVE) betalen een aangepast tarief. Het consultatiebureau bepaalt of uw peuter hiervoor in aanmerking komt en kan u er meer over vertellen.

Subsidie

Dit aanbod geldt uitsluitend voor alle 2 en 3-jarigen gedurende twee dagdelen van 3,5 uur per week. De BEL-gemeenten willen alle ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag financieel tegemoet komen. Zij betalen dan, afhankelijk van hun toetsingsinkomen, een aangepast uurtarief aan het kinderdagverblijf. De BEL-gemeenten subsidiëren de kinderdagverblijven in het verschil tussen het bruto-uurtarief van het kinderdagverblijf en het uurtarief dat een ouder betaalt op basis van het inkomen.

Bekijk de Subsidieverordening ‘Elke PEUTER een KANS! 2017– 2019’ op Overheid.nl
 

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen of informatie over gastouderschap? Lees dan verder op Kinderopvang starten
 

Advies en informatie

Aanvullende informatie over kinderopvang kunt u vinden op de website Advies en informatie van Maatschappelijke Zaken HBEL