Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Bijvanck

De Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. Voor de gemeente is deze reconstructie van de wijk een goed moment om de mogelijkheden voor duurzame energie te onderzoeken. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor dit onderzoek.

De gemeente kiest voor deze wijk voor een integrale aanpak. De Bijvanck wordt dan ook in zijn totaliteit opgeknapt: vernieuwing riolering, aanpak wateroverlast en reconstructie van wegen. Een toekomstbestendige energievoorziening zou in dit rijtje een mooie aanvulling zijn.

Verduurzamen

De gemeente streeft, in het verlengde van het Klimaatakkoord, naar CO2-reductie. Er wordt nagedacht over het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Verkenning

Bureau Over Morgen gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden en hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? Over deze en andere vragen zal Bureau Over Morgen zich buigen. Onderdeel van het onderzoek betreft ook overleg met de bewoners van de wijk. In november en december 2019 vonden er informatieavonden plaats waar Over Morgen een toelichting gaf. Nadere informatie kunt u lezen op de pagina Inspelen op de energietransitie in de Bijvanck

Planning

Het onderzoek zal tot eind 2019 duren. Naar verwachting zal de totale reconstructie van de Bijvanck in 2028 gereed zijn.