Voorwaarden ontwerpwedstrijd

De gemeente Blaricum organiseert een wedstrijd voor het ontwerp van een relatiegeschenk. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een bedrag van € 2000,-. Om mee te doen dient de deelnemer te voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • Deelnemer is verbonden met/aan Blaricum.
 • Deelname staat open voor amateur-, en professionele kunstenaars.
 • Medewerkers, college-, leden van de kunst commissies en raadsleden van de gemeente Blaricum als ook de BEL Combinatie zijn uitgesloten van deelname.
 • Het ontwerp relatiegeschenk mag inclusief verpakkingskosten niet meer dan € 50,- kosten.
 • De ontwerper is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot ontwerp en inzending van het ontwerp.
 • Deelnemen aan de wedstrijd kan door het inzenden van een uitgewerkt schetsontwerp liefst in combinatie met een prototype of een uitgewerkt 3D dummy.
 • Tevens moet een uitgewerkt productievoorstel voor zowel het relatiegeschenk als de verpakking worden aangeleverd. Daarnaast moet de ontwerper mededeling doen over materiaal, techniek, duurzaamheid en reproduceerbaarheid van het ontwerp.

Deze bescheiden dienen voor 1 maart 2019 te worden ingezonden bij de gemeente Blaricum, Kerklaan 16, 1261 JB  Blaricum. 

 

Een jury zal de ingezonden ontwerpen beoordelen.
Bekendmaking van de winnaar vindt plaats voor 15 april 2019. Na 15 april kunnen de inzenders tot 30 april hun eigen ontwerp ophalen op het gemeentehuis van Blaricum.
Hierna wordt het winnende ontwerp in productie genomen. De ontwerper is zelf verantwoordelijk voor de productie van het winnende ontwerp. Het eerste exemplaar dient uiterlijk 1 juni 2019 (inclusief verpakking) gereed te zijn.

De jury bestaat uit:

 • Joan de Zwart-Bloch
 • Rieja Wijnberg
 • Diana Kostman
 • Bia Maas
 • Gerbe van der Woude

De toetsingscriteria zijn:
Originaliteit, innovatief, onderscheidend zowel voor wat betreft het ontwerp, de uitvoering als ook duurzaamheid van materiaalgebruik en qua productie.

Het ontwerp dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het relatiegeschenk mag niet meer dan 1 kilo wegen.
 • Moet makkelijk draagbaar en transporteerbaar te  zijn.
 • De ontwerper is verantwoordelijk voor de productie van een serie gelijkwaardige exemplaren.
 • De gemeente Blaricum dient het relatiegeschenk desgewenst gedurende een periode van 2 jaar (tot uiterlijk 1-6 2021) (onbeperkt) te kunnen bijbestellen voor de maximumprijs van € 50,- inclusief kosten verpakking.

In geval van (vermeende) plagiaat is de gemeente Blaricum niet verantwoordelijk en behoud zich het recht voor om het (ontwerp) relatiegeschenk en daarbij horend intellectuele eigendom niet (langer) als relatiegeschenk te gebruiken dan wel de ontwerp wedstrijd op te schorten dan wel te beëindigen.

Deelnemers accepteren dat de jury een grote mate van vrijheid heeft bij de selectie van het winnende ontwerp.

Het ontwerp mag voor inzending op geen enkele wijze openbaar zijn gemaakt. Tot de officiële bekendmaking van de winnaar van de wedstrijd zal de deelnemer zijn ontwerp niet inzenden ten behoeve van een andere wedstrijd of zijn ontwerp openbaar (laten) maken of in productie (laten) nemen.

De deelnemer blijft eigenaar van al zijn auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op het door hem of haar ingezonden ontwerp.

De deelnemer vrijwaart de gemeente Blaricum tegen aanspraken van deren, waaronder aanspraken dat het ontwerp inbreuk zou maken op de (intellectuele eigendom)rechten van deze derden.