Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Ganzenbeheer in Blaricum

Ganzen horen bij Nederland. Het aantal ganzen dat het hele jaar door in ons land verblijft is de laatste jaren sterk toegenomen. Daar zit echter een belangrijke schaduwkant aan.

Schade

De groeiende populatie ganzen zorgt echter ook voor steeds meer problemen. Zo vreten ganzen gewassen aan, ze vervuilen recreatiegebieden met ganzenpoep en ze brengen schade toe aan landbouwgewassen. Ook zorgen ze voor overbemesting en ze verdringen kwetsbare groepen weidevogels. Het is dan ook van belang het aantal ganzen niet verder te laten stijgen.

Ganzenbeheer

In Blaricum houden we de stand van de ganzen goed in de gaten. Mocht het noodzakelijk zijn dan is er van de provincie Noord-Holland vrijstelling om direct maatregelen voor nestbehandeling te nemen om verdere schade te voorkomen. Dit in het kader van het Ganzenbeheerplan 2015 – 2020