Reconstructie Bijvanck

De Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. Voor de gemeente is deze reconstructie van de wijk een goed moment om de mogelijkheden voor duurzame energie te onderzoeken. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor dit onderzoek.

De gemeente kiest voor deze wijk voor een integrale aanpak. De Bijvanck wordt dan ook in zijn totaliteit opgeknapt: vernieuwing riolering, aanpak wateroverlast en reconstructie van wegen. Een toekomstbestendige energievoorziening, zou in dit rijtje een mooie aanvulling zijn.
 
Verduurzamen
De gemeente streeft, in het verlengde van het Klimaatakkoord, naar CO2-reductie. Er wordt nagedacht over het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
 
Verkenning
Bureau Over Morgen gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden en hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? Over deze en andere vragen zal Bureau Over Morgen zich buigen. Onderdeel van het onderzoek betreft ook overleg met de bewoners van de wijk.
 
Planning
Het onderzoek zal tot eind 2019 duren. Naar verwachting zal de totale reconstructie van de Bijvanck in 2028 gereed zijn.