Bomen

In januari 2019 is gestart met het kappen en snoeien van de bomen in Blaricum. Deze kap en snoei is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid.

Werkzaamheden bomenonderhoud voorlopig stilgelegd

De boomverzorger heeft de gemeente laten weten de werkzaamheden van het bomenonderhoud niet af te kunnen ronden. De gemeente is op dit moment op zoek naar een andere partij. Tot die tijd vinden er geen kap- en snoeiwerkzaamheden plaats. Helaas levert dat een vertraging van het bomenonderhoud op. De bomen die onderhoud nodig hebben, zijn nog in voldoende staat en vormen geen gevaar voor de omgeving. Uiteraard houdt de gemeente hier goed toezicht op.

De afspraken met de bewoners over het onderhoud van de bomen in de omgeving blijven uiteraard staan. Op dit moment is het nog onduidelijk binnen welke periode de werkzaamheden weer opgepakt gaan worden. Wanneer er een andere boomverzorger is gevonden en zijn planning rond heeft, informeert de gemeente de bewoners hierover via de hei & wei en via de website. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Herplanten van bomen

Nadat de bomen zijn gekapt en gesnoeid, vindt herplanting plaats. Dan wordt gekeken waar welke boom terug geplant kan worden. Dit is afhankelijk van de standplaats van de vorige boom. Zo kijken we of de vorige boom ziek was en of de locatie daarop van invloed was. Ook wordt gekeken naar beschikbare ruimte boven- en ondergronds. Bij herplanting worden zoveel mogelijk drachtbomen teruggeplaatst. Dit zijn bomen die bloemzoekende insecten aantrekken, zoals bijen en vlinders. Dit past prima binnen het bijenconvenant wat de gemeente wil ondertekenen met de imkervereniging.