Bomen

Wat gebeurt er als een boom gekapt moet worden?

Voor het kappen van gemeentelijke bomen in altijd een kapvergunning nodig. Ook geldt in principe een plicht tot herplanting. Dit hangt wel af van de reden waarom een boom weg wordt gehaald. Wilt u meer weten over de regels rond het kappen van bomen op particulier terrein, kijk dan via www.omgevingsloket.nl  of u een vergunning hiervoor moet aanvragen. Dit is afhankelijk van de diameter van de boom, de boomsoort en de locatie.