Bomen

Binnenkort start de gemeente met het kappen van 77 bomen in Blaricum. Deze kap is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid.

De kaplijst van 77 bomen is ontstaan op basis van een eerdere inspectie door de bomenexpert. De bomen staan door de hele gemeente heen. Welke bomen dit zijn is eerder gepubliceerd in de hei & wei van 16 november 2018.

Het aantal bomen dat nu gekapt wordt, bedraagt minder dan 1% van het totale aantal bomen in Blaricum. De vergunningprocedure voor het kappen loopt nog tot eind december 2018. Daarna kan gestart worden met het kappen en snoeien.

Start van de werkzaamheden

Inmiddels is de aanbesteding voor kap- en snoeiwerkzaamheden afgerond. Het kappen en snoeien van de bomen start in de tweede week van januari 2019, dit is mede afhankelijk van het weer. De aannemer, Bleekemolen Bomen, maakt een planning wanneer welke boom gekapt of gesnoeid. De lijst is binnenkort op deze pagina beschikbaar. Vragen over de kap-en snoeiwerkzaamheden kunt u per mail sturen naar de aannemer, via blaricum@bomenbeheer.nl

Herplanten van bomen

Dit seizoen worden de bomen gekapt en gesnoeid. In het volgend seizoen vindt herplanting plaats. Tot aan september 2019 wordt gekeken waar welke boom teruggeplant kan worden. Dit is afhankelijk van de standplaats van de vorige boom. Zo kijken we of de vorige boom ziek was en of de locatie daarop van invloed was. Ook wordt gekeken naar beschikbare ruimte boven- en ondergronds. Bij herplanting worden zoveel mogelijk drachtbomen teruggeplaatst. Dit zijn bomen die bloemzoekende insecten aantrekken, zoals bijen en vlinders. Dit past prima binnen het bijenconvenant wat de gemeente wil ondertekenen met de imkervereniging.

Wat gebeurt er als een boom gekapt moet worden?

Voor het kappen van gemeentelijke bomen in altijd een kapvergunning nodig. Ook geldt in principe een plicht tot herplanting. Dit hangt wel af van de reden waarom een boom weg wordt gehaald. Wilt u meer weten over de regels rond het kappen van bomen op particulier terrein, kijk dan via www.omgevingsloket.nl of u een vergunning hiervoor moet aanvragen. Dit is afhankelijk van de diameter van de boom, de boomsoort en de locatie.