Aanleg fietsbrug Bijvanck

Binnenkort start de aanleg van de fiets-voetgangersbrug Bijvanck ter hoogte van de Gooische Dreef. De brug verbindt de wijk Bijvanck met de wijk De Blaricummermeent en verbetert de bereikbaarheid voor fietsers. Voor de aanleg van de brug hoeven geen bomen gekapt te worden. Daar is rekening mee gehouden. Een kleine boom aan de zijde van De Blaricummermeent wordt tijdelijk verplant. Na uitvoering wordt deze weer terug geplant. Naar verwachting start het aanleggen van de tijdelijke gronddam voor het bouwen in de laatste week van november. De brug is medio volgend jaar klaar.

Ontwerp

Het ontwerp van de brug is in de stijl van de bruggen in De Blaricummermeent; een slanke, betonnen brug met de kenmerkende ‘bladnerf’leuning. De brug krijgt een breedte van drie en een halve meter voor fietsers en voetgangers. Het brugdek zelf ligt onder een helling van zes procent vanwege het hoogteverschil tussen beide oevers. Door de korte lengte van de brug is dit geen probleem voor de fietser.

Werkzaamheden

Voor het bouwen start de aannemer met het aanbrengen van een gronddam in het water ter plaatse van de brug. Een buis in de gronddam zorgt voor doorstroming van het water. De gronddam zorgt ook voor verdichting van de ondergrond, zodat achteraf zo min mogelijk zettingen en zakkingen optreden. Daarna volgen aan beide kanten van het water de landhoofden met betonnen palen als fundering. De palen worden de grond in geboord, zodat er niet tot nauwelijks trilling optreedt. Dit voorkomt veel overlast en mogelijke schade voor de omgeving. Als laatste worden de leuningen geplaatst. De aansluitingen op het fietspad (Bijvanck) en de weg inclusief oversteek (De Blaricummermeent) volgen erna.

Overlast

Het werkterrein en de keet van de aannemer is afgezet met hekken. Los van een aantal los- en laadmomenten en tijdens de stort van het beton, leveren de werkzaamheden nauwelijks hinder op voor het verkeer. Ook het aanbrengen van de funderingspalen geeft weinig overlast. De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een noodzakelijke minimum te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de brug? Neem dan contact op met het projectbureau van De Blaricummermeent (www.deblaricummermeent.nl).

kaarrje waarop de locatie van de brug omcirkeld is

de NAP-hoogtes en andere afmetingen van de brug en omgeving