Herinrichting Windvang en Ekelshoek

Eind 2018 krijgen de woonstraten Windvang en Ekelshoek een nieuwe inrichting. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Voor de herinrichting is een plan met tekening gemaakt. Bewoners uit de beide straten konden hierover meedenken en hun mening geven. En hun wensen en ideeën uiten over de nieuwe inrichting. Veel hebben dit gedaan. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de reacties en een uitwerking van het plan op tekening.

Belangrijkste punten van de herindeling

Met de herindeling pakken we de volgende hoofdzaken aan:

  1. Er komt een nieuw vuilwaterriool in de straat.
  2. Regenwater wordt afgekoppeld en met een infiltratieriool in de grond gebracht.
  3. De weg wordt herbestraat met de klinkers van de huidige bestrating.
  4. De openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd.
  5. De bomen blijven en de bermen worden hersteld en opnieuw ingezaaid.

Besluitvorming in september

Het definitieve plan en de tekening worden in september ter vaststelling aan het college voorgelegd, waarna de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden start. Meer informatie over de start en de planning van de werkzaamheden volgt.

Documenten