Werkzaamheden Driftlaan Eemnesserweg

Maandag 2 september start de gemeente met de werkzaamheden aan de rijbaan en parkeerplaatsen aan de Driftlaan en Eemnesserweg.
In de brief van 15 januari 2019 is hier reeds eerder aandacht aan besteed. Tijdens deze werkzaamheden wordt het riool vervangen en de rijbaan her-bestraat. Ook wordt gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige parkeerplaatsen te renoveren.

Planning
Voorbereidende werkzaamheden op de Eemnesserweg starten op maandag 2 september vanaf 07.00 uur.
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd om de overlast te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het niet mogelijk om gebruik te maken van de aanwezige parkeerplaatsen en vragen wij u elders te parkeren. In totaal gaan de werkzaamheden 6 weken duren.

Beperken van overlast
We proberen de overlast van de werkzaamheden voor u als bewoner zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u hinder ondervindt. Wij vragen uw begrip daarvoor.
 
Bereikbaarheid van de woningen
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen zoveel mogelijk bereikbaar. Wanneer de werkzaamheden direct voor een inrit plaatsvinden wordt u hier tijdig door de aannemer op gewezen.

Contact
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezichthouder, de heer Zuuring, 06-42877181. Voor overige vragen kunt u, van maandag tot en met vrijdag,  tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Bastiaan Heerschop van de BEL Combinatie, via 14 035.

Documenten: