Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd over situaties in het Sociaal Domein aan de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doet de raad in het algemeen belang, niet voor individuele problemen.

Voor individuele problemen kunt u naar het sociaal wijkteam Blaricum of het Advies- en Informatiepunt sociaal domein HBEL

Positie

Op 4 december 2018 stemde de gemeenteraad van Blaricum in om de (cliënten)participatie in het sociaal domein voor de toekomst te beleggen bij de in HBEL-verband opgerichte Adviesraad sociaal domein. De bestaande Adviesraad Sociaal Domein Blaricum is daarmee per 1 januari 2019 opgeheven. Margot Cornelis-Carstens neemt, als vertegenwoordiger van de gemeente Blaricum, zitting in de HBEL-verband opgerichte Adviesraad sociaal domein.

Contact

U kunt nog steeds als bewoner van Blaricum uw stem laten klinken in deze HBEL adviesraad. Dus dat blijft geborgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot Cornelis-Carstens. Zij is bereikbaar via e-mail
Of neem contact op met Wilma Langhout. Zij is bereikbaar via e-mail