Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Subsidies

Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateuristische kunstbeoefening.

Voorwaarde voor toekenning

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven. De procedure van de aanvraag en voorwaarden is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Blaricum. De belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van subsidie is dat de activiteit van belang is voor de lokale  gemeenschap én voorziet in een duidelijke behoefte. Subsidiëring van elkaar overlappende activiteiten wordt vermeden.

Subsidies en activiteiten

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies:

  • Een eenmalige subsidie is bestemd voor het opzetten, realiseren en uitvoeren van incidentele activiteiten en projecten.
  • Een  meerjarige subsidie subsidie is een jaarlijks terugkerende financiële bijdrage in de activiteitskosten en/of de instandhouding van de voorziening, dienst of activiteit.
  • Een jubileumsubsidie is een bijdrage voor het organiseren van een jubileumactiviteit van een niet-commerciële instelling of vereniging gevestigd in de gemeente. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal jaren dat het betreft vermenigvuldigd met een bedrag van € 10,-, tot een maximum van € 1000,-. Lees de hele regeling.
  • Een investeringssubsidie voor Scouting en Sportverenigingen, de regeling leest u hier.

Subsidie

Afhankelijk van het gemeentelijk beleid wordt bepaald voor welke categorie subsidie de activiteiten in aanmerking komen. Hierbij geldt dat voor subsidie jaarlijks een vast budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar er geen budget meer voorhanden is. Zie voor de procedure van de aanvraag en voorwaarden de Algemene subsidieverordening Blaricum.
Voor het aanvragen van subsidie dient een aanvraagformulier ingediend te worden.

Aanvraagformulier subsidie 
Aanvraagformulier vaststellen subsidie
 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het team Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie, via telefoonnummer 14 035.

Lees ook